Cennik

RODZAJ ZAJĘĆ (60 MINUT)
INDYWIDUALNE
W PARZE (CENA ZA OSOBĘ)
W GRUPIE 3-OSOBOWEJ (CENA ZA OSOBĘ)
J. ANGIELSKI OGÓLNY
60 zł
45 zł
35 zł
J. ANGIELSKI -KOREPETYCJE
60 zł
45 zł
35 zł
J. ANGIELSKI -PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
60 zł
45 zł
35 zł
J. ANGIELSKI -PRZYGOTOWANIE DO MATURY
60 zł
45 zł
35 zł
J. ANGIELSKI – DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ
60 zł
45 zł
35 zł
J. ANGIELSKI BIZNESOWY
70 zł
55 zł
45 zł