Oferta

Oferuję prywatne lekcje z j. angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (od podstawowego A1 po zaawansowany C2) w następujących  grupach wiekowych:

Informacje ogólne

zajęcia ogólne z j. angielskiego – poszerzające wiedzę i umiejętności z j. angielskiego z naciskiem na praktyczne umiejętności i konwersacje


korepetycje – pomoc w opanowaniu materiału szkolnego, przygotowaniu do sprawdzianów i prac klasowych


– przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty


– przygotowanie do matury (pisemnej i ustnej) na poziomie podstawowym i rozszerzonym


– zajęcia z j. angielskiego dla osób wyjeżdżających za granicę


– zajęcia z j. angielskiego biznesowego

– indywidualnie (stacjonarnie/online)


– w parach (stacjonarnie/online)


– w grupie 3-osobowej (online)

– 1 raz lub 2 razy w tygodniu

– u nauczyciela


– online